رمان سه تفنگدار 

 

سه تفنگدار 

  • نویسنده : الکساندر دوما
  • داستان کتاب : داستان این کتاب درباره دلاوری ها و رشادتهای سه سرباز از سپاه تفنگدار لویی سیزدهم به نامهای آتوس، پورتوس و آرامیس و جوان دلیر دیگری که از تفنگداران سلطنتی بوده و دارتن یان نام دارد، میباشد. این چهار مرد جوان با هم پیمان دوستی و برادری بسته و تحت هر شرایطی درکنار یکدیگر میمانند و…
  • سه تفنگدار