بایگانی برچسب: s

رمان  به سوی فانوس دریایی

 

 به سوی فانوس دریایی

  • نویسنده : ویرجینیا ولف
  • داستان کتاب : داستان کتاب زندگی خانواده “رمزی” را در سه برهه از زمان نشان میدهد. در بخش اول که پنجره نام دارد، یک روز از زندگی خانواده رمزی به همراه مهمانان آنها از زبان خودشان روایت میگردد. تک تک شخصیتها زندگیشان را از زبان و دیدگاه خود تعریف میکنند. بخش دوم زندگی خانواده را پس از مرگ مادر خانواده خانم رمزی به تصویر میکشد و روایت میکند که پس از 10 سال چگونه خانواده رمزی از هم میپاشد و…
  • رمان  به سوی فانوس دریایی