بایگانی برچسب: s

 رمان خوشه های خشم 

 

 خوشه های خشم 

  • نویسنده : جان اشتاین بک
  • داستان کتاب : تام جاد پسر خانواده ای متوسط و کشاورز است که در دعوایی با بیل مردی را بقتل رسانده و راهی زندان میشود، پس از سه سال به او مرخصی داده میشود تا به دیدن خانواده اش برود، تام در راه با مردی بنام کیزی که در گذشته کشیش بوده آشنا میشود، در نهایت پس از رسیدن به منزل متوجه میشود با فراگیر شدن صنعت و تکنولوژی و کشاورزی ماشینی زندگی خانواده را به ورطه نابودی کشانده و آنها از فقر و تنگدستی چاره ای جز مهاجرت به کالیفرنیا ندارند و…
  • خوشه های خشم