رمان خشم و هیاهو 

 

 خشم و هیاهو 

  • نویسنده : ویلیام فالکنر
  • داستان کتاب : کتاب سرگذشت خانواده کامپسون را روایت میکند. آقای کامپسون مزرعه دار بزرگ و ثروتمندی است و چهار فرزند دارد که سه پسر و یک دختر هستند. خانم کامپسون مادر خانواده تنها به پسر کوچکش کوانتین که پسری باهوش و بااحساس است علاقمند است. کدی تنها دختر خانواده پیش از ازدواج باردار میشود و…
  • رمان خشم و هیاهو