بایگانی برچسب: s

رمان بابا لنگ دراز 

 

بابا لنگ دراز 

  • نویسنده : جین وبستر
  • داستان کتاب : جودی آبوت دختر یتیمی است که تا نوجوانی در نوانخانه زندگی کرده و به مراقبت از کودکان و شیرخواران نوانخانه مشغول بوده است. در سن 16 سالگی مردی ثروتمند بنام آقای جان اسمیت که جودی فقط از او سایه مردی قد بلند با کلاه و عصا و کت و شلوار را بخاطر دارد، هزینه تحصیل و زندگی جودی را بعهده میگیرد و به اصطلاح قیم جودی شده و در بهترین کالج دخترانه او را ثبت نام میکند. جودی در کالج با سالی و جولیا هم اتاقی میشود و روزهای خوبی را کنار هم سپری میکنند. جودی تصمیم میگیرد برای قدردانی از آقای جان اسمیت بسختی درس خوانده و روزی یک نامه برای جان اسمیت که به او لقب بابا لنگ دراز داده بنویسد و…
  • رمان بابا لنگ دراز